EEG Hipnoterapia-praktyczne użycie EEG w hipnozie - Hipnoza Białystok

Idź do spisu treści

Menu główne:

EEG Hipnoterapia-praktyczne użycie EEG w hipnozie

Hipnoterapia


Elektroencefalografia (EEG) to badanie elektrofizjologiczne, które wykorzystuje fakt, że komórki mózgowe komunikują się ze sobą przy pomocy impulsów elektrycznych o niewielkim napięciu i natężeniu. Jego celem jest bowiem ocena, czy proces ten zachodzi prawidłowo. 
W związku z tym EEG jest ważną metodą diagnostyczną u pacjentów z zaburzeniami snu, w śpiączce, z padaczką oraz po urazach czaszkowo-mózgowych.
Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego.  
Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii , w medycynie, ale także w sporcie czy biznesieJest to także metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe.

Biofeedback EEG lub neurofeedback – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). 
Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki.
Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności.
EEG w Hipnoterapii 

Podczas prowadzenia sesji hipnotycznej można korzystać z urządzenia EEG, dzięki czemu można monitorować różne poziomy częstotliwości fal mózgowych z Beta do Delty.  Poziom hipnozy można określić jako lekki, średni i głęboki. Dzięki nauce wiemy, że stany hipnotyczne odnoszą się bezpośrednio do stanów fal mózgowych. Podczas korzystania z technologii EEG Neurofeedback można naukowo zobaczyć kiedy klient wchodzi w stanach "Alpha", "Theta" i "Delta", a te trzy poziomy można uznać za stany lub głębokości hipnozy.
W poniższych dwóch zdjęciach, w pierwszej z nich osoba jest w stanie czuwania, ale w drugim osoba jest w stanie hipnozy. Popatrz na różnicę w aktywności fal mózgowych.Korzystanie z EEG umożliwia monitorowanie aktywność fal mózgowych klienta, dzięki czemu wiadomo co dokładnie dzieje się w jego umyśle oraz  jak pracować w trakcje sesji hipnotycznej. Można zobaczyć wpływ każdego słowa używanego podczas pracy z jego podświadomością.
Dodatkowo można rejestrować i zapisywać dane z fal mózgowych klientów na dysku twardym. W ten sposób można przechowywać sesje EEG do obserwacji w przyszłości.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego