Przeciwwskazania do stosowania hipnozy - Hipnoza Białystok

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przeciwwskazania do stosowania hipnozy

HipnozaSą sytuacje, w których hipnozy nie można lub nie należy stosować. Wyróżnia się przeciwskazania absolutne i względne.
Nie powinno się stosować hipnozy w następujących chorobach: schizofrenia, padaczka, psychozy endogenne.
Oprócz tego są sytuacje, w których hipnoza nie jest odpowiednią metodą: wątpliwości religijne, brak wewnętrznej gotowości.

Schizofrenia to choroba psychiczna a raczej grupa zaburzeń psychicznych występujących jednocześnie. Chodzi tutaj o tak zwane “rozdwojenie jaźni” gdzie osoba chora co innego odczuwa co innego myśli i jeszcze co innego mówi, w związku z tymi objawami osoby mają problemy społeczne kończące się w skrajnych przypadkach całkowitym wykluczeniem, długotrwałym bezrobociem czy nawet bezdomnością. W skrajnych przypadkach osoby takie są kierowane na przymusową hospitalizację jednakże w dzisiejszych czasach pobyty w szpitalu są krótsze i znacznie rzadsze.
Schizofrenia jest leczona farmakologicznie za pomocą leków.

Padaczka to choroba charakteryzująca się nawracającymi zaburzeniami czynności mózgu, najczęściej w formie napadów utraty przytomności z drgawkami lub bez nich.

Psychozy endogenne to duża grupa zaburzeń psychicznych dotycząca znacznego upośledzenia w zdolności badania rzeczywistości. Wszystkie „nienormalne” zachowania uznaje się za objawy psychozy. Zaburzenia psychotyczne najbardziej kojarzą się ze schizofrenią i sztandarowymi objawami, jak omamy i urojenia. Wyróżnia się różne rodzaje psychoz, np. psychozy endogenne (wewnętrzne), egzogenne (zewnętrzne), organiczne (powstają na bazie uszkodzeń OUN), somatogenne (powstają na bazie chorób somatycznych, np. niedoczynności tarczycy) i  psychozy reaktywne  (powstają w wyniku stresu psychicznego). W praktyce za psychozy endogenne uznaje się: wszystkie rodzaje schizofrenii, zaburzenia schizoafektywne, np. parafrenię, paranoję i zaburzenia afektywne, np. manię i chorobę afektywną dwubiegunową.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego